Цікаво про ЗНО

Визначення результатів тестування

 

Багато учасників ЗНО після написання того чи іншого тесту намагаються самостійно вирахувати свій тестовий бал. Проте велика кількість абітурієнтів стикаються з різними проблемами, основною причиною яких є недостатня освіченість щодо механізму переведення тестового балу у шкальований бал.

Сучасна українська школа використовує 12-бальну шкалу оцінювання, а батьки багатьох абітурієнтів вчилися ще за 5-бальною шкалою. Тож не дивно, що учням не зовсім зрозуміло, як визначається оцінка за 100-бальною шкалою, звідки беруться необхідні для вступу 124 бали. Однак така шкала оцінювання для ЗНО є досить зручною, бо дозволяє порівнювати між собою навчальні досягнення учнів з різних предметів.

Визначення результату кожного тесту ЗНО за 100-бальною шкалою складається з декількох етапів. На першому етапі необхідно обчислити тестовий бал кожного учасника. Він являє собою суму балів, набрану у ході виконання завдань тесту. Зрозуміло, що за завдання з вибором однієї правильної відповіді абітурієнт може отримати лише 1 бал, а на завданні з встановленням відповідності він може набрати 4 бали. Коли тестовий бал кожного учасника визначено, отримують загальний розподіл тестових балів з певного предмету.

На другому етапі визначають процентний ранг (процентиль) кожного учасника. Процентиль являє собою відсоток учасників, тестові бали яких не перевищують тестовий бал конкретного учасника. Наприклад, якщо учасниця тестування (назвемо її Марічка) виконала усі завдання вірно і набрала максимально можливу кількість балів, то її процентиль дорівнює
100 %. Це означає, що жоден інший учасник тестування не виконав завдання краще за неї. Втім, навіть якщо Марічка припустилася декількох помилок в тесті, вона має шанс отримати процентиль 100 % за умови, що жоден інший абітурієнт не набрав більше тестових балів, ніж вона. Ось чому учасники тестування, які отримують 200 балів, не обов
язково виконали тести бездоганно – вони лише виконали тести краще за всіх інших.

На наступному етапі, коли процентилі усіх учасників тестування відомі, визначається їх остаточний бал за 200-бальною шкалою. 100 балів учасник отримує просто за участь в тестуванні, до них додається процентиль учасника. Нагадаємо, що мінімальним балом для вступу в ВНЗ у 2013 році є 124 бали (для непрофільних предметів) і 140 балів (для профільних предметів).

Повертаючись до самостійного визначення результатів складання тесту, зазначимо, що кожен учасник тестування має змогу визначити свій тестовий бал. Для цього йому достатньо забрати з пункту тестування свій тестовий зошит та звірити свої відповіді з офіційними, які, зазвичай, викладаються в Інтернеті наступного дня після проведення тестування з певного предмету.

Щодо шкальованого балу, то ситуація дещо більш складна. Таблиця переведення тестових балів у шкальовані з кожного конкретного предмету складається лише після завершення перевірки тестів усіх учасників. Звичайно, ви можете скористатися шкалою минулого року, але результат, що ви його визначите, буде приблизним і неточним. Причина цього, сподіваємося, вже зрозуміла: ви не можете знати, наскільки добре чи погано впоралися інші абітурієнти із завданнями тесту. А від цього залежатиме ваш результат у 200-бальній шкалі.

Бували випадки, коли в Інтернеті зявлялися сайти, розробники яких обіцяли абітурієнтам за власними формулами визначити їх шкальовані бали, знаючи лише тестові. Але, звичайно, визначені результати не відповідали істині, бо неможливо знати, як абітурієнти впоралися із тестом, до оприлюднення офіційних результатів. Отже, ми радимо учасникам тестування визначити свої тестові бали, приблизно оцінити свій результат за минулорічною шкалою та чекати на офіційні результати, що розміщуються на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.