05-06-2016

 

Відповідно до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України № 300 від 16 березня 2015 року, результати зовнішнього оцінювання можуть бути предметом апеляційного оскарження. У разі виникнення сумніву в учасника ЗНО щодо правильності встановлення його результату зовнішнього оцінювання з певного предмета, він може подати апеляційну заяву в письмовій формі на ім'я директора Українського центру оцінювання якості освіти.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання (ЗНО) здійснює апеляційна комісія Українського центру оцінювання якості освіти протягом п'ятнадцяти календарних днів з урахуванням дня їх надходження. Апеляційна заява щодо результатів зовнішнього оцінювання подається особою, що проходила тестування, протягом п'яти календарних днів з моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з відповідного предмета.

Апеляційні заяви щодо результатів надсилаються листом на адресу Українського центру оцінювання якості освіти за адресою: 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 5 (з поміткою «Апеляційна комісія УЦОЯО»). Дата подачі заяви визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Апеляційні заяви, подані пізніше 5-ти календарних днів з моменту офіційного оголошення результатів тесту, не розглядаються.

У ході розгляду апеляційних заяв здійснюється технічна та предметна перевірки. Технічна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи проводиться з метою встановлення правильності визначення результату зовнішнього оцінювання під час автоматизованої комп'ютерної обробки бланків відповідей типу А і типу А +; полів екзаменаторів на бланках типу Б і типу Б + і персоналізації бланків відповідей. Предметна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи передбачає встановлення об'єктивності оцінювання відкритих завдань сертифікаційної роботи на бланках типу Б і типу Б + шляхом проведення повторного оцінювання завдань.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання, створеної на офіційному сайті УЦОЯО. Учасники зовнішнього оцінювання, апеляційні заяви яких винесені на розгляд, і (або) їх представники можуть бути присутніми на засіданні апеляційної комісії. Учасникам зовнішнього оцінювання, які присутні на засіданні апеляційної комісії, надаються для ознайомлення копії бланків відповідей та картка учасника зовнішнього незалежного оцінювання (з результатами зовнішнього оцінювання, встановленими для подачі апеляційної скарги).

Апеляційна комісія за результатами розгляду апеляційних заяв приймає на відкритому засіданні рішення про відмову в задоволенні апеляційної заяви або задовольняє апеляційну заяву. Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через три дні заявнику за адресою, вказаною ним при реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, направляється картка учасника зовнішнього незалежного оцінювання, в якій зазначено рішення апеляційної комісії у вигляді витягу з протоколу. Крім того учасник отримує копії бланків відповідей, які були виготовлені до початку їх перевірки. 

Інформація про прийняте апеляційною комісією рішення розміщується на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання, створеної на офіційному сайті Українського центру, протягом наступного робочого дня після прийняття рішення, але не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення.