Підготовка до ЗНО з української мови та літератури онлайн. Оберіть необхідну тему з предмету "Українська мова та література".

Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Для отримання доступу до теми/курсу натисніть на кнопку "Придбати"

Ви можете додатково замовити цей курс іншою мовою.
Для цього надішліть свій скретч-код на електронну адресу ucpa@ukr.net
Вартість усього курсу (при одночасній сплаті за користування всіма темами) 30 грн.
Оберить зручну
сістему оплати:
Ознайомлювальний тест у форматі ЗНО безкоштовно
Тема 1. Фонетика. Орфоепія безкоштовно
Тема 2. Фонетика. Графіка. Орфоепія    
Тема 3. Орфографія    
Тема 4. Лексика. Фразеологія. Будова слова та словотвір    
Тема 5. Морфологія. Іменник. Прикметник    
Тема 6. Числівник. Займенник    
Тема 7. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник.    
Тема 8. Прислівник. Службові частини мови. Вигук    
Тема 9. Синтаксис. Словосполучення. Речення. Просте двоскладне речення. Односкладні речення    
Тема 10. Просте ускладнене речення    
Тема 11. Складне речення. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення    
Тема 12. Безсполучникове складне речення. Складні речення з різними видами зв’язку. Способи відтворення чужого мовлення    
Тема 13. Стилістика. Розвиток мовлення. Власне висловлення    
Тема 1. Фольклор. Давня українська література безкоштовно
Тема 2. Теорія літератури    
Тема 3. Давня українська література. Література кінця XVIII - початку XX ст. Григорій Сковорода. Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ’яненко    
Тема 4. Тарас Шевченко. Пантелеймон Куліш    
Тема 5. Марко Вовчок. Іван Нечуй-Левицький. Панас Мирний. Іван Карпенко-Карий    
Тема 6. Іван Франко. Леся Українка    
Тема 7. Ольга Кобилянська. Михайло Коцюбинський. Василь Стефаник    
Тема 8. Микола Вороний. Олександр Олесь. Павло Тичина. Максим Рильський. Богдан-Ігор Антонич. Володимир Сосюра    
Тема 9. Остап Вишня. Юрій Яновський. Микола Хвильовий    
Тема 10. Микола Куліш. Валер’ян Підмогильний. Володимир Винниченко    
Тема 11. Олександр Довженко. Олесь Гончар. Андрій Малишко    
Тема 12. Василь Симоненко. Ліна Костенко    
Тема 13. Іван Драч. Василь Стус. Григір Тютюнник    
Тема 14. Твори українських письменників-емігрантів. Сучасний літературний процес    
Українська мова. ДПА у складі ЗНО-2015    
Українська мова і література. Поглиблений рівень    
Тренувальний тест у форматі ЗНО    
Вартість усього курсу (при одночасній сплаті за користування всіма темами) 30 грн.
Оберить зручну
сістему оплати:
 

Додаткові матеріали