Підготовка до ЗНО з англійської мови онлайн. Оберіть необхідну тему з предмету "Англійська мова".

Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Для отримання доступу до теми/курсу натисніть на кнопку "Придбати"

Ви можете додатково замовити цей курс іншою мовою.
Для цього надішліть свій скретч-код на електронну адресу ucpa@ukr.net
Вартість усього курсу (при одночасній сплаті за користування всіма темами) 30 грн.
Оберить зручну
сістему оплати:
Ознайомлювальний тест у форматі ЗНО безкоштовно
1. Noun (Іменник) безкоштовно
2. Article (Артикль)    
3. Pronoun (Займенник)    
4. Adjective (Прикметник)    
5. Adverb (Прислівник). Numeral (Числівник)    
6. Verb. Tense aspect forms (active voice) (Дієслово. Видо-часові форми (активний стан))    
7. Утворення форм наказового способу. There is/are. Have/have got Subject verb agreement (узгодження підмета з присудком)    
8. Preposition (Прийменник)    
9. Conjunction (Сполучник)    
1. People    
2. Houses and homes    
3. Your health    
4. Food and meals    
5. Education    
6. Work    
7. Activities and interests    
1. Passive voice (Пасивний стан) безкоштовно
2. Modal verbs (Модальні дієслова)    
3. Reported speech. Sequence of tenses (Непряма мова. Узгодження часів)    
4. Infinitive (Інфінітив). Ing-forms (герундій, дієприкметник і дієприслівник)    
5. Conditionals (Умовні речення)    
1. Countries and nationalities    
2. Travel and means of transport    
3. Cities and towns    
4. Shopping    
5. Leisure time    
6. The environment    
7. Scientific progress    
Тренувальний тест у форматі ЗНО    
Вартість усього курсу (при одночасній сплаті за користування всіма темами) 30 грн.
Оберить зручну
сістему оплати:
 

Додаткові матеріали