Подготовка к ДПА (9 класс) по русскому языку онлайн. Выберите необходимую тему по предмету "Русский язык" или тренировочный тест.

Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Для отримання доступу до теми/курсу натисніть на кнопку "Придбати"

Ви можете додатково замовити цей курс іншою мовою.
Для цього надішліть свій скретч-код на електронну адресу ucpa@ukr.net
Вартість усього курсу (при одночасній сплаті за користування всіма темами) 30 грн.
Оберить зручну
сістему оплати:
Ознайомлювальний тест у форматі ЗНО безкоштовно
1. Фонетика. Графика. Орфоэпия безкоштовно
2. Лексикология. Фразеология    
3. Состав слова. Словообразование    
4. Морфология. Имя существительное    
5. Морфология. Имя прилагательное    
6. Морфология. Имя числительное    
7. Морфология. Местоимение    
8. Морфология. Глагол    
9. Морфология. Причастие. Деепричастие    
10. Морфология. Наречие    
11. Морфология. Служебные части речи (Предлог. Союз. Частица). Междометие    
12. Синтаксис. Словосочетание. Предложение    
13. Двусоставное простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения    
14. Синтаксис. Односоставные предложения. Неполные предложения    
15. Предложения с однородными членами, обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), с обособленными членами    
16. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь    
17. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение    
18. Сложноподчиненное предложение    
19. Бессоюзное сложное предложение Сложное предложение с разными видами связи    
20. Правописание. Орфография    
21. Пунктуация    
22. Речь. Речевая деятельность    
Тренувальний тест у форматі ЗНО    
Вартість усього курсу (при одночасній сплаті за користування всіма темами) 30 грн.
Оберить зручну
сістему оплати:
 

Додаткові матеріали